messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
กองช่างเทศบาลตำบลนาดี ออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1, ม.6 ม.8
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์