สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
คณะผู้บริหาร ประธาน อสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาดี วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์