สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
visibility ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
สัญลักษณ์หน่วยงาน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาดี

หลวงปู่ใหญ่เป็นพระพุทธรูปประจำตำบลซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่งข้าวสีเขียวทองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องนา  ภูหมีคือป่าและภูเขาที่แสนอุดมสมบูรณ์

ล้อมรอบด้วยกรอบสีชมพูแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในตำบลนาดี

สีประจำเทศบาล   ชมพู-เขียว-ทอง  (ความสุข  ความรักความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์)

เพลงประจำหน่วยงาน  เพลงเรารักนาดี  และมาร์ชเทศบาลตำบลนาดี