สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (8 มกราคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (15 พฤศจิกายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (27 กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (30 สิงหาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (23 สิงหาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (11 สิงหาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (30 พฤษภาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (12 พฤษภาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (17 กุมภาพันธ์ 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 15
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1