สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประเภท อำนวยการท้องถิ่น 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 9
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1