สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (กรณีขอความเห็นชอบ กทจ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน “ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” จั poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file คู่มือนักทรัพยากรบุคคล_เรื่อง การจัดทําหรือการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 157
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1