messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
find_in_page รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประชำปี 2567 (ไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
find_in_page รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 80
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 32
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 89
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 70
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 90
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 75
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 71
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 75
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 72
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2