สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
find_in_page รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก ครั้งที่1(วันที่17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 (29ธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่3 ครั้งที่1 (5กันยายน พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (16 กันยายน พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 (1 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2565 (1กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (27ธ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (7ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (21ก.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (12ก.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (4มิ.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (9พ.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 (3พ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 (วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file บันทึกรายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่2 ประจำปี 2563 (วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 (วันที่14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (วันที่ 7 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 129
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1