messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2567 (13 กุมภาพันธ์ 2567)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (8 มกราคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (15 พฤศจิกายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (27 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 30
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 (30 สิงหาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 (23 สิงหาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2566 (11 สิงหาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 (30 พฤษภาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (12 พฤษภาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 16
find_in_page รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก ครั้งที่1(วันที่17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 (29ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่3 ครั้งที่1 (5กันยายน พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (16 กันยายน พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 26
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 (1 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 28
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (1 สิงหาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2565 (1กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (27ธ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 65
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (7ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 58
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2