messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
คำสั่งเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 28
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วิเคราะห์ผลฯ2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 91
นายกเทศมนตรีตำบลนาดีแจ้งผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 95
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 74
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
รายงานสรุปและการวิเคราะห์การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 174
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1