สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วิเคราะห์ผลฯ2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file นายกเทศมนตรีตำบลนาดีแจ้งผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานสรุปและการวิเคราะห์การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1