messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม ผด.02 และ ผด.02/1 แนบเอกสารการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview206
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 7 ) ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาดี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการหน่อยบริการรับจ้างชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ หมวดงบลงทุน พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : pageview12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview42
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview49

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม