สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลาดี เขต1(แทนตำแหน่งว่าง) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page แบบฟอร์ม ผด.01 และ ผด.02/1 แนบเอกสารการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : pageview39

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : pageview196

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม