messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลนาดี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 ประกาศ ณ 5 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview90
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 ประกาศ ณ 8 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 15 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview59
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 2 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 4 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลนาดี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ประกาศ ณ 12 มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview23
find_in_page 8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview55
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview46
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview68
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 (ฉบับที่4) ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : pageview56