messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย 2567
folder ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย 2566
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 30 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 29
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 28
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 26
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview6